Menu | Меню
Cart | Сагс 0
Balancing Tree

Balancing Tree

  • 40,000 ₮


Help develop fine motor skills. The player that can stack and balance the tree and the bird without making it fall is the winner. The set consists of 11 pieces of the tree and 6 birds.

Бүх насныханд тохиромжтой тэнцвэржүүлэгч тоглоом. Ганцаараа ч тоглосон болох ба хүүхдийн тэнцвэрийн тухай ойлголтыг нэмэгдүүлнэ. 11ширхэг мод болон 6 шувуу, цэвэр модоор хийгдсэн.

Product : cm 2.0 x 15.0 x 1.0


We Also Recommend | Санал болгож байна